Tip

Mens sana in corpore sano

Latijn: betekent ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’. Het is een vaak aangehaald citaat uit een van de satiren (Satire X) van de Romeinse dichter Juvenalis.
Dit citaat komt uit de volledige zin: Orandum est ut sit mens sana in corpore sano, wat zoveel betekent als “Een mens moet bidden voor een gezonde geest in een gezond lichaam.”