Over mij

Mijn achtergrond en fascinatie
Ik heb jarenlange ervaring in de eerstelijnszorg.
Het was voor mij niet alleen boeiend om mensen te ontmoeten, het bewegingsapparaat te behandelen, maar ook interessant om met organiseren bezig te zijn. In mijn praktijk Manuele therapie – Fysiotherapie – Bewegen! in Velp heb ik ervaren dat een praktijk ook een bedrijf is.

Mijn fascinatie is uit te puzzelen hoe dingen in elkaar zitten, zowel van cliënten als van organisaties. En vooral het benutten van de eigen, al aanwezige mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen. Dit geldt voor zowel de klachten van de cliënten als voor de verbeteringen in de organisatie.

Manuele therapie, management en vakinhoudelijke concepten
Mijn vakgebied is de eerstelijns paramedische zorg, zowel inhoudelijk – manuele therapie en fysiotherapie – als praktijkorganisatorisch. Ik heb kennis opgedaan in management, praktijkorganisatie en het kwaliteitssysteem van verslaglegging/behandeldossiers.

Vakkennis

  • Extern kwaliteitsmanager voor fysiopraktijken
  • Praktijkcoach voor vragen over verbetering van de organisatie, processen en externe communicatie
  • Kortdurende waarnemingen manuele therapie en fysiotherapie
  • Projecten: ontwikkeling en implementatie van vakinhoudelijke producten
  • Bekend met audits en KNGF-visitatie

Verder heb ik een aantal vakinhoudelijke concepten ontwikkeld, zoals:

  • de Motivatiemeter©
  • het valpreventieprogramma ‘Vergroot uw Evenwicht’
  • de Bekkencheck, een quickscan en behandelplan voor bekkenklachten bij zwangerschap, bevallen en vallen

Daarnaast heb ik de website, de social media en de maandelijkse nieuwsbrief ingezet om cliënten te informeren en kennis te delen. Hiermee kon ik een bijdrage leveren aan de cliëntreis, het verstrekken van betrouwbare informatie waarmee de cliënt de weg in de wereld van zorg en hulp makkelijker kan vinden.

Blogs
Mens, klant, fysiotherapie en eerstelijnszorg, daarover schreef een aantal blogs. Mijn doel is  ‘de kant van de klant’ te belichten en mensen te informeren en adviseren over de wereld van zorg & hulp.

Overige inspirerende activiteiten
Visiteur: in de pilot van het KNGF in samenwerking met IQ healtcare voor de wetenschappelijke ontwikkeling van het Masterplan Kwaliteit in Beweging ben ik visiteur voor eerstelijnspraktijken.
Ambassadeur: voor het innovatieve Zorg op Locatie was ik ambassadeur voor de Veluwe.